Nordic IN - Industrianställda i Norden - Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät

Finnish government rifling bargaining rights

Aalto Riku 300

Riku Aalto, President of the Finnish Metalworkers’ Union

The Finnish government has announced its intentions to introduce compulsory statutes into the legislation aiming to restrict the labour market partners’ right to bargain and agree on terms of work.

EU’s klima- og energi aftale: Et vigtigt skridt fremad

ClausJensen 300

Claus Jensen, Formand CO-industri, Danmark

Natten til den 24. oktober lykkedes det for EU’s stats- og regeringschefer at opnå enighed om en ny klima- og energiaftale. Det skete efter Marathon forhandlinger, ikke bare på selve topmødet, men så sandelig også i den lange proces frem mod topmødet. Det var ikke en givet ting, at EU ville kunne nå til enighed om bindende mål for klima- og energipolitikken.

Det er lykkedes nu. Det er en stor succes for det europæiske samarbejde og for den fremtidige klima- og energipolitik.

Go to top