Baltikum

Utvecklingsarbete i Baltikum är ett av de sju områden som IN arbetar aktivt med. I handlingsprogrammet anges inriktningen för arbetet, medan genomförandet ofta sker i samarbete med såväl medlemsförbund som andra nordiska federationer.

Inriktning

IN:s arbete inom Baltikum utgår från det handlingsprogram som Nordiskt Forum antagit. IN ska arbeta med

- Ökade insatser för organisering
- Flera och mer omfattande kollektivavtal
- Stöd till fusioner och finansiella reformer för att skapa större och starkare förbund

Utgångspunkt för detta är att organisationsgraden i Baltikum har sjunkit till 8-13 procent, det finns bara ett fåtal kollektivavtal, och de fackliga strukturerna är svaga.

Go to top