Europa och Världen

Europa och världen kallas ett av är ett av de sju områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjerna för arbetet, medan IN:s samordningsgrupp är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen i handlingsprogrammet.

Samordningsgruppen har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning

De nordiska förbunden deltar aktivt i arbetet i såväl de europeiska federationerna som i de globala facken, för att stödja medlemsförbunden när det gäller

- Samordning av arbetet i dessa organisationer
- Globalisering med en social dimension
- Internationella ramavtal
- Fackliga nätverk i multinationella företag
- Biståndsprojekt, Kina och Indien
- Solidaritetskampanjer

Läs mer i handlingsprogrammet, avsnitt Europa & världen 

Go to top