24 april 2008

Första pelaren

Flexibilitet ska kombineras med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett alltid fungerande socialt skyddssystem. Detta system ska baseras på lag och kollektivavtal. Den modell som väljs för skyddssystemet ska utgå från varje lands tradition, och kan därför varierar från land till land.

Andra pelaren

Ansvaret för det sociala skyddssystemet ska ligga på staten och arbetsgivaren. Det krävs starka parter på arbetsmarknaden och dessa ska bland annat vara aktiva för att det sociala skyddssystemet ska komma till stånd och kunna upprätthållas. För att detta ska kunna ske måste det i varje land finnas system som ger starka fackföreningsrättigheter. Detta är viktigt inte minst för att fackförbunden med framgång ska kunna uppträda till skydd för att den sociala säkerheten ligger på en adekvat hög nivå.

Tredje pelaren

Ett viktigt stöd på en flexibel arbetsmarknad är kompetensutveckling. Detta gäller alla arbetstagare. Den enskilde har därför ett eget ansvar för att inte bara upprätthålla kompetensen för det egna arbetet, utan också för att efterfråga och tillgodogöra sig kompetensutveckling för eventuell framtida omställning. Detta gäller också för att vara anställningsbar för ett arbete utanför den nuvarande arbetsgivaren.

Ansvar för att det finns tillgång till kompetensutveckling ligger på staten och på arbetsgivaren. Fackförbunden har i detta sammanhang ansvar för att arbeta för förbättrade villkor, samt att motivera medlemmarna att delta i kompetens-utveckling.

Go to top