Print
24 april 2008

Kort historiebeskrivning:

När denna nya bolagsform inrättades dök också frågan upp om hur man skulle utse en eller flera europeiska arbetstagarrepresentanter i denna nya bolagsform SE. När det var löst kom ett större hinder upp och det var hur ska dessa ersättas ekonomiskt. I Norden har vi våra nationella bolag med styrelserepresentation som erhåller en ersättning för detta som ligger på en relativ låg nivå, genomsnittet kanske ligger på 30 000 kr/år. I de flesta fall så behåller den enskilde dessa pengar.

I de nya SE-bolagen ligger nivåerna på helt andra summor. T.ex. kommer en ledamot i BASF att kunna kvittera ut 180 000 Euro per år. Då kommer frågan hur dessa pengar ska hanteras.

Nuläget:

EFS har att vid sitt möte i juni ta ställning till att etablera en europeisk fond där delar av dessa pengar ska placeras. Inom IN har denna fråga hanterats av Företagspolitiska nätverket och Samordningsgruppen. Vi har drivit en linje mot speciellt EMF, som har varit mycket aktiv i denna fråga, som går ut på att det ska var frivilligt för den enskilde att hantera dessa pengar. Vi har efterhand kunnat se att vi är ganska ensamma om denna uppfattning. Vi har däremot andra åsikter som stöds av övriga som t.ex. en ansvarsförsäkring för den enskilde, att vi pratar om nettobelopp och att vi måste skapa ett europeiskt system.

EFS har i sitt grundförslag, som blev avvisat i styrelsen, överfört det tyska systemet rakt av.

Vi har idag kommit en bra bit ifrån detta grundförslag och är på väg mot en kompromiss som även Norden kan acceptera.

Det är nu viktigt att vi bearbetar våra resp. Nordiska delegater i EFS så at det kan bli ett beslut i juni. Ett viktigt element som vi idag vet för litet om är hur själva fonden ska se ut och hur den ska fungera och hur pengarna ska användas. Innan denna fråga är belyst kommer säkert man inte att kunna komma till ett beslut om pengarna.

INs beslut:


Remuneration of workers’ representatives in European companies (se)

Nordic EMF, EMCEF and ETUF-TCL affiliates have discussed the ETUC Secretariat proposal for partial transfer of the remuneration of workers’ representatives in European companies (SE) to national and European funds. Based on national law, employees are represented on company Boards of Directors in Sweden, Denmark and Norway, and as a result of voluntary arrangements in a number companies in Finland. Even though SE is a new legal entity, national practice does play a certain role when assessing the situation.

A mapping exercise done by Nordic IN in January 2008 gave the following results as regards remuneration to workers’ representatives on existing national Boards of Directors:

Nordic unions feel that the ETUC proposal is for the moment more just an idea based on the Hans Böckler Foundation system in Germany than a thoroughly thought through suggestion. At least the following questions should be examined before we can take a decision on possible partial transfer of the remuneration of workers’ representatives.

Nordic EMF, EMCEF and ETUF-TCL affiliates do not exclude discussing a voluntary system for SE companies after the above-mentioned questions have been examined and addressed.