Print
12 juni 2012

Både beskæftigelse, vækst og vore medlemmers private økonomi er afhængig af at ​​effektive og overkommelige finansielle tjenesteydelser og kredit er tilgængelig.

Når den finansielle sektor er utilstrækkeligt reguleret, når regler og beskatning i virkeligheden favoriserer skyggebanker, der opererer med høj risiko, og når store finansielle selskaber stadig forfølger stærkt spekulative aktiviteter, så er det vore medlemmers beskæftigelse og levebrød, som er i fare

JP Morgan Chases nyligt offentliggjorte tab af viser, at store dele af den finansielle sektor fortsætter med spekulative høj-risiko transaktioner, der indebærer betydelig usikkerhed til dem selv og samfundet som helhed. Der er tilsyneladende kun sket en begrænset ændring adfærden siden den finansielle krise i 2008-2009. Samtidig med at vi ser denne spekulation, er det stadig svært for især små virksomheder at få adgang til den nødvendige finansiering. Vi må sikre, at de finansielle aktiviteter tæt på realøkonomien styrkes

Vi er nødt til at fortsætte den igangværende proces med at styrke kontrollen med de finansielle markeder, men der er tydeligvis samtidig behov for en ændret kultur i den finansielle sektor.

På samme tid, og som en del af dette, fortsætter debatten på europæisk og globalt plan om en finansiel transaktionsskat (FTT).

Den nyvalgte franske præsident, Francois Hollande, har understreget, at han ønsker en FTT med så mange lande som muligt. Hvis det ikke er muligt at skabe konsensus i EU er han klar til at forfølge en løsning med de lande, der ønsker at deltage eller lade Frankrig indføre skatten alene. Også andre lande, især Tyskland synes at være parat til at indføre en FTT med en del af EU-landene som deltagere.

Kommissionens oprindelige forslag til FTT er stadig under debat, og fortsat udvikling. Derfor giver det ingen mening at træffe en beslutning, om dette forslag. I stedet bør vi i de nordiske lande være enige om at støtte disse grundlæggende principper: