Handlingsprogram

IN Forum

Handlingsprogrammet antogs på Nordisk Forum i juni 2017. Handlingsprogrammet anger riktlinjerna för INs arbete på områdena du hittar på höger.

Nordiskt Forum valde också ordförande, Claus Jensen från dansk CO-industri och generalsekreterare, Reijo Paananen från Finland.

Det skall hända mycket i Europa under nästa aktivitetsperiod. IndustriAll Global och IndustriAll Europe skall ha sina kongresser bara i 2020, vilket ger oss bra tid att förbereda oss.

Europeiska komissionen har lagt fram nya förslag som kan förstärka den sociala dimensionen. Den har också publicerat vägkartan om den nya EU – dock utan att berätta, vilket alternativ komissionen anser vara bäst. Ledarna i Tyskland och Frankrike försöker hitta en stark bindelse igen. De har även sagt, att det är möjligt att öppna EU-fördragen. Den skulle vara en lång väg, men alla de här förslagen ger också Nordic IN bra möjligheter att aktivt påverka hur Europa ser ut i framtiden och hur den Nordiska modellen kan svara på utmaningar.

Storbritanniens avgång från EU skall ta plats just före Europaparlamentsval 2019. Båda är betydelsefulla i framtidens EU-politik, och därför står de också i INs agenda. Just nu ser det ut som Storbritanniens konservativa regering kan inte driva ”hårt Brexit”, men i varje fall måste vi försöka påverka så, att handeln med Storbritannien sker utan nya gränser.

De nordiska länderna representerar världens topp när man ser på jämlikhet, social säkerhet och kvaliteten på arbetsmiljön. Det har konsekvenser också till sysselsättning och inkomst. Många länder ser på Norden och vill veta mer om den nordiska modellen. Vår uppgift är att bevara och utveckla fungerande arbetsmarknader i nordiska länder och genom våra internationella kontakter ge ut mer information om det.

Men kris som började omkring 2008 är inte förbi. Många ungdomar och invandrare från andra länder har svårigheter att hitta sin plats på arbetsmarknader. Diskussion om pensionsålder sker på många länder. Krävan att arbetsgivaren borde nästan helt bestämma om arbetstid utmanar våra organisationer.

Fackliga rättigheter, kollektiv avtalssystem och hyggliga arbetsvillkor samt en hög organisationsgrad är basen för vårt arbete. Varje IN medlemsorganisation är ansvarig för dessa och INs styrelse, utskott och nätverk former en plattform där man kan hitta gemensamma ståndpunkter, byta information och lära av varandra. Här måste vi ha en bred synvinkel så, att vi bäst hittar saker, där man behöver mera samarbete mellan våra utskott, nätverk och arbetsgrupp.

Handlingsprogram 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2018-2019

Go to top