YouthINs ungdomsgrupp fortsätter att ha två möten per år. Gruppen diskuterar aktuella ungdomärenden i IN medlemsförbund, Norden och Europa, t ex nolltimmeavtal. iAEs ungdomsnätverks ärenden är också på agendan. Gruppen ska också fungera som det första förberedande organ för det nästa INs ungdomskurs.

Internationella ungdomskurs

Erfarenheter av INs internationella ungdomskurs är positiva och det finns vilja att organisera en också under det nästa 2-årsperiod: sannolikt i vår 2019 i Sverige.

Icke-nordiska och icke-europeiska deltagare kommer också att bli inbjudna till nästa kurs för att få ett verkligt internationellt perspektiv. När programmet planeras är det bra att ta hänsyn till att ungdomsansvariga förändras ganska ofta, därför löner det sig att inkludera grunderna för internationella fackliga aktiviteter i den på varje kurs.

Go to top