Baltiska organiseringsakademin BOA

Facilitator-gruppen, som består av nyckelpersoner från programmets intresseorganisationer, möts två gånger per år för att utvärdera helheten och fatta de nödvändiga strategiska besluten. Varje BOA-land håller sina egna samordningsmöten också en gång i halvåret.

Även i fortsättningen kommer man att vid behov ordna ledar-, organisatör- och medlemsutbildningar. Balterna kommer i allt större grad att ta över ledningen av utbildningsverksamheten. Med stöd från FES ordnas det i slutet av 2015 en speciellt utbildning för organisatörer från alla BOA-länder.

Huvudorganisatörernas samt lands- och sektororganisatörernas regelbundna veckomöten fortsätter med hjälp av moderna kommunikationsmedel (Skype, Dropbox etc).

I Litauen är bristen av huvudorganisatör det största problemet för utvecklingen av programmet. Det är först och främst ett personresursproblem, eftersom tillräckligt skickliga litauiska organisatörer ännu inte existerar. Medan de nuvarande utvecklas, söks lösningen av problemet hos UNI Globals och Estlands erfarna organisatörer.

I Lettland har man efter långvariga försök lyckats att hitta potentiella BOA-förbund från transport- och byggbranschen. Målet är att börja med båda i början av 2016.

Många förbund i olika länder har uttryckt intresse för BOA. Dörrarna är öppna för såväl nya bakgrundsstödjare som målförbund, men tillväxten måste hanteras och koordineringsansvar delas beroende på situationen.

Go to top