Nordic IN - Industrianställda i Norden - Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät

EU’s klima- og energi aftale: Et vigtigt skridt fremad

ClausJensen 300

Claus Jensen, Formand CO-industri, Danmark

Natten til den 24. oktober lykkedes det for EU’s stats- og regeringschefer at opnå enighed om en ny klima- og energiaftale. Det skete efter Marathon forhandlinger, ikke bare på selve topmødet, men så sandelig også i den lange proces frem mod topmødet. Det var ikke en givet ting, at EU ville kunne nå til enighed om bindende mål for klima- og energipolitikken.

Det er lykkedes nu. Det er en stor succes for det europæiske samarbejde og for den fremtidige klima- og energipolitik.

Som så ofte før blev aftalen ikke så ambitiøs, som man kunne have ønsket sig, men vedtagelsen er et vigtigt skridt fremad.

Det er nu besluttet at CO2-udledningen skal sænkes med mindst 40 procent ud fra 1990-niveauet. Et mål der er bindende for hele EU. Et mål, der vil sende værdifulde signaler til hele verden, ikke mindst til næste års afgørende klimatopmøde i Paris. Et mål, der vil blive lagt mærke til i Beijing og Washington. Et mål der sikrer, at Europa fortsat vil være i førerpositionen i kampen mod global opvarmning.

Det er også ekstremt vigtigt, at stats- og regeringscheferne har accepteret det mål for vedvarende energi på EU-niveau, som Kommissionen havde foreslået – nemlig 27 procent. Målet sætter en klar og tydelig retning mod 2030. Et klart mål og en klar retning er afgørende erhvervslivet, investorer og borgere.

For at få en bedre udnyttelse af energien havde EU-Kommissionen oprindeligt foreslået at øge målet for energieffektivisering fra 20 til 30 procent. Det mål har topmødet nu foreløbigt fastsat til 27 procent. Her kunne man godt have håbet på en mere ambitiøs aftale, men målet skal evalueres igen i 2020 med henblik på at nå op på 30 procent.

Der er grundlæggende fortsat tale om en ambitiøs aftale, som vil være til stor gavn for de nordiske landes erhvervsliv. Nordiske virksomheder er blandt de bedste til at producere med et lavt energiforbrug og vi har en global styrkeposition indenfor energibesparende teknologier og vedvarende energi. EU’s klima- og energi aftale vil bidrage til at skabe arbejdspladser i Norden.

EU har udvist beslutningskraft og truffet en markant beslutning med en ambitiøs klima- og energipolitisk aftale. I Nordisk IN har vi arbejdet sammen med europæiske kollegaer i IndustriALL Europe for også fagligt at blive enige om mål for klima- og energipolitikken. De mål har IndustriALL Europe ikke vedtaget endnu. Stats- og regeringscheferne var hurtigere. Det er selvfølgelig en anden snak, men bør give os anledning til eftertanke.

Claus Jensen

Go to top