Nordic IN - Industrianställda i Norden - Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät

Ny ledning till Nordic IN

Claus Jensen, ordförande för CO-industri (Danmark), blev vald som den nya ordföranden för Industrianställda i Norden. Valet var enhällig och tog plats i slutet av juni i Reykjavik, där INs högsta beslutsorgan, Nordiskt Forum hade sitt möte.

Forumet valde också tre viceordförande, nämligen Marie Nilsson (IF Metall, Sverige), Riku Aalto (Industrifacket, Finland) och Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna, Norge).

IN fick också en ny generalsekreterare efter Jens Bundvad, som tog hand om organisationen för åtta år. Nordiskt Forum valde Reijo Paananen till posten för en mandatperiod av fyra år.

Go to top