20. oktober 2009
Åbent brev til de nordiske regeringer

I disse uger skriver pressen at recessionen er ved at være ovre. Det er muligt, at dette er til­fældet, hvis man ser snævert på finansmarkederne. Men ser man på arbejds­løsheden, forudsiges der massiv ledighed for vore lande i både 2010 og 2011. Og ledigheden rammer især industrien og byggebranchen. I den virkelighed, som de nordiske industriarbejdere og funktionærer lever i, er der fortsat krise, og det vil der være i en årrække fremover.

Krisen er først og fremmest en efterspørgselskrise, og den skyldes ikke stigende omkostninger i de nordiske virksomheder. Et forsøg på at løse krisen gennem redu­cerede lønninger i de enkelte virksomheder vil kun bidrage til at forværre krisen for samfundet som helhed. Hvis krisen ikke håndteres dygtigt nok af organisa­tioner og politikere, vil den have langtrækkende konsekvenser for frem­tiden.

De offentlige budgetter bliver klart påvirket af krisen. Nedgangen i samfunds­økonomien er i sig selv en belastning. Understøttelse til det store antal nye ledige er et meget vigtigt og nødvendigt redskab til at bremse den økonomiske nedtur, men det er samtidig en omkostning for fællesskabet. Understøttelsen kan stabili­sere systemet, men den er i sig selv ikke tilstrækkelig til at sikre, at ledigheden ikke bider sig fast.

Hvis vi skal undgå det, må der gøres en satsning nu for ikke at risikere, at vi i de nordiske lande får en langvarig strukturel arbejdsløshed, der vil have endnu større omkostninger for vore samfund end vi har set indtil nu. Der er bedre økonomisk fornuft i at investere nu i fremtidig fuld beskæftigelse end at skulle håndtere store grupper af langtidsledige i de næste mange år.

Industriproduktionen i de Nordiske lande er et nødvendigt grundlag for finansie­ringen af vore velfærdssamfund. Samtidig står især industriproduktionen overfor store udfordringer som følge af allerede gennemførte og kommende politiske beslutninger om at mindske udledningen af drivhusgasser. Industrien er en central del af løsningen på klimaudfordringerne, og vi er parate til at påtage os vores del af opgaven.

Der må satses for at genskabe beskæf­tigelsen ikke bare i de traditionelle industrier. Der skal også skabes grobund for nye virksomheder som kan sikre industriens fremtid i Norden.

De nordiske regeringer må tage ansvaret for både beskæftigelse og klimabeslutninger og satse  målrettet på at styrke den forskning og udvikling, som er forudsætningen for vores fremtidige muligheder på verdensmarkedet.

Der skal også satses på videreuddannelse af alle grupper i industrien. Permissioner og hjemsendelser giver en enestående chance for at satse på uddannelse, men der er for få pladser til rådighed og denne mangel må afhjælpes omgående.

Der skal tages fat på de investeringer i energibesparelser og renovation af offent­lige bygninger og institutioner, som under alle omstændigheder kommer. Her har vi en chance for at lade den nødvendige indsats mod klimaforandringerne gå hånd i hånd med indsatsen mod den fortsatte krise.

Endelig må rammevilkårene, derunder finansiering, også sikres for de eksisterende industrier, som stadig er under pres fra manglende efterspørgsel på verdensmarkedet. Industrien er afgørende for at sikre vækst og beskæftigelse – også i fremtiden.

Det er ikke tiden at tale om exit-strategi for samfundets indsats mod krisen. Der behøves tværtimod en målrettet og effektiv indsats. Jo før, jo bedre

Stefan Löfven 
IF Metall, Sverige

Thorkild E. Jensen
CO-industri, Danmark

Arve Bakke
Fellesforbundet, Norge

Cecilia Fahlberg
Unionen, Sverige

Riku Aalto
Metalliitto, Finland

Leif Sande
Industri Energi, Norge

Antti Rinne
Toimihenkilöunioni, Finland

Lars Bytoft
IDA, Danmark

Kristján Gunnarsson
SGS, Island

Marit Stykket
NITO, Norge

Jouko Ahonen
Paperiliitto, Finland

Timo Vallittu
Kemianliitto, Finland

Marianne Harg
Tekna, Norge

Ulf Bengtsson
Sveriges Ingenjörer

Finnbjörn A. Hermannsson
Samidn, Island

Sture Arntzen
HK, Norge

Pertti Porokari
Uusi Insinööriliitto, Finland

Martti Alakoski
Sähköliitto

Heikki Kauppi
Tekniikan Akateemisten Liitto,
Finland

Matti Harjuniemi
Rakennusliitto, Finland´

Jan-Henrik Sandberg
Pappersindustriarbetareförbundet, Sverige

Jens Bundvad
Industrianställda i Norden

 

Go to top