29 marts 2011

Bæredygtig produktion og grønne jobs er en forudsætning for vækst i de nordiske lande i fremtiden. Det kan der ikke være nogen tvivl om.

Den offentlige debat antager imidlertid fra tid til anden, at den eneste løsning er 'nye grønne produkter og nye grønne jobs' og ser derved bort fra betydningen af de traditionelle produktioner

Dette er en fejlslutning.

Den nødvendige bæredygtige fremtid må i stor udstrækning bygges på og vokse ud af den eksisterende industrielle base. Nye grønne produkter produceres ikke nødvendigvis i en bæredygtig produktion. Vi må se på hele produktionskæden for at sikre, at alle elementer af et produkt er resultatet af bæredygtige processer. Traditionelle produkter og traditionelle produktioner har stort potentiale for bæredygtighed, som må udnyttes for ikke at miste viden, kvalifikationer og jobs.

Den proces, vi ser i dag med etableringen af globale produktionskæder, har potentiale til at skabe velfærd i mange lande. Men vi kan ikke lukke øjnene overfor risikoen for, at dele af den globale produktionskæde fremstilles i lande med betydeligt lavere standarder for miljø og udledning end de, som anvendes i Europa. Dette betyder, at selvom et produkt er af sammenlignelig kvalitet og har en lavere pris, kan omkostningen i bæredygtighed og effekt på det globale miljø være for høj.

Denne såkaldte ‘Kulstof-lækage' følges af teknologi, viden- og i sidste ende velfærdslækage.

Et vigtigt svar på denne proces er bindende globale standarder for udledning af drivhusgasser. I Norden har en ambitiøs miljøpolitik baseret på folkets viden og vilje traditionelt presset virksomhederne fremad i processen med at fastholde høje standarder i produktionen. Dette har dannet grundlaget for en konsensus i industri- og miljøpolitikken blandt alle vigtige aktører, en konsensus, som nu er under pres af den proces, som er beskrevet ovenfor

Vi må genetablere denne konsensus. En fælles indsats fra alle involverede aktører er nødvendig for at sikre fremtidig velfærd i et sundt og bæredygtigt samfund

Grønne jobs i både traditionelle og nye produktioner må være anstændige jobs med godt arbejdsmiljø. Det er en af grundene til at overgangen til en bæredygtig produktion må ske i en reel dialog med de lokale faglige repræsentanter.

Uddannelsessystemet i de nordiske lande må styrkes både i indhold og finansiering for at sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede til at udvikle ny og reformere eksisterende produktion. Uddannelse er også det vigtigste værktøj til at beskytte den fremtidige beskæftigelse for vore kolleger, når de bliver berørt af industriel restrukturering.

En reel vækst af forskning og udvikling er et andet afgørende initiativ. Dette er en forpligtelse ikke bare for den offentlige sektor men også for erhvervslivet. Der er behov for en klarere prioritering af de midler, som står til rådighed. Der må etableres et godt klima for iværksætteri og innovation, både teknisk innovation, medarbejderdreven og social innovation.

Der er behov for en kvalificeret efterspørgsel for at bæredygtig produktion kan vokse og trives. Her må den offentlige sektor spille en vigtig rolle som en ansvarlig aktør og foregangsmand.

De nordiske regeringer må leve op til deres ansvar med hensyn til kvalificeret efterspørgsel, tilstrækkelige ressourcer og systemer for både erhvervs- og videreuddannelse samt for forskning og udvikling. Det er afgørende, at der er stabilitet i den offentlige politik. Dette vil i sig selv forbedre klimaet for investeringer i bæredygtighed

Et øget nordisk samarbejde kan gennem finansiering, risikodeling og efterspørgsel yde et vigtigt bidrag til at sikre, at nordisk industri har de nødvendige ressourcer for denne overgang.

Nordiske virksomheder må leve op til deres sociale ansvar også i denne sammenhæng. De må indgå i og fastholde en kontinuerlig dialog med de nordiske fagforbund om disse spørgsmål, og de må deltage aktivt i regeringernes initiativer. Investering i bæredygtighed må ske i såvel eksisterende som i nye produktioner.

De nordiske forbund skal fastholde og udvikle deres kundskab om nye og gamle brancher og arbejde for frugtbare vilkår for bæredygtig produktion og for dialogen i virksomhederne. En del af dette er at sikre, at vore interne uddannelser giver tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne relevante kundskaber og kompetencer på dette område.

Endelig forventer vi, at forbundenes medlemmer bruger de muligheder for efteruddannelse, som er til rådighed, tager initiativer og bidrager til øget produktivitet og bæredygtighed samt deltager aktivt i dialogen om overgang og social ansvarlighed på virksomhederne.

Klimaforandring er vor tids måske største udfordring. De nordiske lande har en enestående mulighed for at møde denne udfordring og samtidig skabe nye, grønne og bæredygtige jobs. De nordiske industriansattes forbund vil gøre deres yderste for at sikre at dette sker.


Go to top