12 juni 2012

Både beskæftigelse, vækst og vore medlemmers private økonomi er afhængig af at ​​effektive og overkommelige finansielle tjenesteydelser og kredit er tilgængelig.

Når den finansielle sektor er utilstrækkeligt reguleret, når regler og beskatning i virkeligheden favoriserer skyggebanker, der opererer med høj risiko, og når store finansielle selskaber stadig forfølger stærkt spekulative aktiviteter, så er det vore medlemmers beskæftigelse og levebrød, som er i fare

JP Morgan Chases nyligt offentliggjorte tab af viser, at store dele af den finansielle sektor fortsætter med spekulative høj-risiko transaktioner, der indebærer betydelig usikkerhed til dem selv og samfundet som helhed. Der er tilsyneladende kun sket en begrænset ændring adfærden siden den finansielle krise i 2008-2009. Samtidig med at vi ser denne spekulation, er det stadig svært for især små virksomheder at få adgang til den nødvendige finansiering. Vi må sikre, at de finansielle aktiviteter tæt på realøkonomien styrkes

Vi er nødt til at fortsætte den igangværende proces med at styrke kontrollen med de finansielle markeder, men der er tydeligvis samtidig behov for en ændret kultur i den finansielle sektor.

På samme tid, og som en del af dette, fortsætter debatten på europæisk og globalt plan om en finansiel transaktionsskat (FTT).

Den nyvalgte franske præsident, Francois Hollande, har understreget, at han ønsker en FTT med så mange lande som muligt. Hvis det ikke er muligt at skabe konsensus i EU er han klar til at forfølge en løsning med de lande, der ønsker at deltage eller lade Frankrig indføre skatten alene. Også andre lande, især Tyskland synes at være parat til at indføre en FTT med en del af EU-landene som deltagere.

Kommissionens oprindelige forslag til FTT er stadig under debat, og fortsat udvikling. Derfor giver det ingen mening at træffe en beslutning, om dette forslag. I stedet bør vi i de nordiske lande være enige om at støtte disse grundlæggende principper:

  • Den finansielle sektor skal bidrage til samfundet på linje med andre sektorer

  • Det kan ikke accepteres, at finansielle aktiviteter tæt på realøkonomien pålægges ekstra omkostninger gennem beskatning af lønsummen eller i øvrigt rimelige krav om ekstra kapital, mens spekulative skyggebanker går fri.

  • Princippet om, at forureneren betaler, må anvendes på den finansielle sektor, således at høj-risikoadfærd skal bidrage til finansieringen af sine egne konsekvenser.

  • Det er uacceptabelt, hvis gevinster fra spekulative finansielle transaktioner, unddrages beskatning.

  • En ændring af kultur er nødvendig inden for den finansielle sektor, bort fra spekulative høj-risikoaktiviteter og imod realøkonomiens behov.. En FTT kan spille en vigtig rolle i denne proces.

  • En FTT kan ikke stå alene, men må følges op af en ramme, der regulerer sektoren tilstrækkeligt, samt af en mere effektiv kontrol af sektoren og dens produkter. Denne kontrol skal også bidrage til større gennemsigtighed for kunderne.

  • En FTT må være designet til effektivt at modvirke udflagning af finansielle transaktioner til andre markeder eller unoterede værdipapirer.

  • En del af indtægterne skal anvendes til at etablere reserver som en del af et sikkerhedsnet i forhold til fremtidige finanskriser.

  • En FTT skal generelt være så bredt som muligt. En global løsning er klart at foretrække.


Go to top