4 March 2015

I 2013 vedtog INs styrelse en udtalelse om krisen. Denne politik gælder stadig, også når det drejer sig om den seneste udvikling i Grækenland.

Der er flere årsager til den græske krise. Manglende effektivitet og overforbrug i den offentlige sektor samt korruption og et utilstrækkelig eller ikke eksisterende skatteopkrævning fra samfundets bedst stillede har alt sammen bidraget. Men på grund af spekulation og en fejlslagen politik fra flere græske regeringer har byrden for almindelige mennesker været langt hårdere end nødvendigt.

Den græske gæld er i dag oppustet af den spekulation, som ikke mindst i 2011 og 2012 blev rettet mod både Grækenland og en række andre lande, som Italien, Spanien, Portugal og Irland. Bevidste forsøg på at drive Grækenland ud af Euroen og derved høste store spekulative gevinster bragte renten på de nødvendige græske lån op på et helt urealistisk niveau. Som resultat er størstedelen af de mange milliarder, som er strømmet til Grækenland blevet brugt på den finansielle sektor.

Samtidig er der i Grækenland blevet ført en ekstrem nøjsomhedspolitik med reduktioner af vilkårene for samfundets fattigste. Mindstelønningerne er sænket. Social sikring er blevet drastisk forringet, Overenskomstsystemet er blevet demonteret. Situationen for vore græske faglige kolleger er meget vanskelig. Arbejdsløsheden er eksploderet. Samtidig med dette er beskatningen af de højeste indkomster stadig utilstrækkelig eller ikke eksisterende.

I Grækenland har de svageste skuldre båret de tungeste byrder.

Det er på denne baggrund at det græske folk har valgt en ny regering. Resten af Europa må respektere dette demokratiske valg, på samme måde som det må respektere resultatet af kommende valg i andre europæiske lande.

Den nye græske regering har erklæret, at den vil tage stærkt fat på skatteunddragelse og skatteflugt samt nepotisme og korruption i den offentlige sektor. Disse er afgørende reformer. Vi ønsker regeringen succes med denne indsats.

Grækenland har som resten af Europa brug for en aktiv vækstpolitik. Vi opfordrer den græske regering og Kommissionen til at sikre at Grækenland får sin retmæssige plads ved Juncker-planens gennemførelse.

Samtidig opfordrer vi de øvrige EU-landes regeringer til at engagere sig i en konstruktiv dialog med den nye græske regering for at åbne mulighed for en ny økonomisk og social politik i landet til erstatning for den forfejlede nøjsomhedspolitik. Der er behov for konkrete planer for at løse den øjeblikkelige uholdbare situation. Positive første skridt er taget og disse må fortsættes.

Vejen ud af kriser er lang og tung for mange. Vi må fortsat arbejde i fællesskab for sat sikre de nødvendige fremskridt

Go to top