Print

25 oktober 2016

For et stærkere socialt Europa

Storbritanniens beslutning om at forlade EU er en udfordring for os alle. Den britiske afstemning afspejler den skuffelse, mangel på indflydelse og manglende tillid, som også findes i andre dele af Europa. Afstemningens resultat er et slag i ansigtet til den eksisterende europæiske konstruktion og det bekræfter, at den sociale dimension i Europa ikke omfatter alle. Et stærkere socialt Europa er en nøglereaktion på dette.

Det indre marked er fortsat en grundlæggende motor for vækst og beskæftigelse. De fire grundlæggende europæiske friheder er på grundlaget for det europæiske samarbejde, og de skal fortsat være det. Markedsadgang for Storbritannien til EU må bygges på retfærdighed og etableres på fælles spilleregler. Social opløsning af Storbritannien er uacceptabel. En ny lavtløns, dereguleret økonomi baseret på lave betingelser kan ikke tillades på Europas dørtrin.

Vi forpligter os til de fire friheder, som danner grundlag for Den Europæiske Union. Den sociale dimension er dog stadig undervurderet, og det forværres vednationale angreb mod fagbevægelsen i mange lande. Dette sker ofte under dække af beslutninger, som har oprindelse i Europa, men det er alt for ofte en bekvem mulighed for at gennemføre nationale politiske dagsordener. Erfaringerne fra en række europæiske lande viser, at forskellige nationale modeller for arbejdsmarkedsrelationer kan trives i EU, men dette kræver også i fremtiden en samordnet indsats på både nationalt og europæisk plan.

Vores britiske kolleger står over for den store udfordring om, hvordan man skaber en fremtid for Storbritannien med social ansvarlighed og økonomisk stabilitet uden for EU.

For resten af Europa, spiller spørgsmålet om at sikre gensidig markedsadgang, som klart er vigtigt, en mindre rolle i vores svar på den overordnede Brexit udfordring. Vi er nødt til at gøre Den Europæiske Union mere relevant for den enkelte europæer og for vores medlemmer. Vi er nødt til at handle for at stoppe skatteflugt og social dumping. Vi er nødt til at gøre Europa inklusivt: Et virkeligt socialt Europa.

Brexit er en brat opvågning for os alle, herunder Europas fagforeninger. Vi er nødt til at styrke dialogen med vores medlemmer i Europa. Vores ansvar er at styrke vores tilstedeværelse gennem organisering, kæmpe for stærke kollektive aftaler, som omhandler de store sociale udfordringer i Europa, og at være en politisk ansvarlig forhandlings partner.

Vi stiller disse krav til et troværdigt socialt Europa:

Europas fremtid som en del af svaret på udfordringen fra globaliseringen afhænger også af den aktive og ansvarlige deltagelse af nationale og europæiske arbejdsmarkedsparter.

Vi er parate til at påtage os dette ansvar, og vi opfordrer vores arbejdsgiverkolleger samt alle nationale og europæiske politiske instanser til at leve op til deres ansvar gennem stærk og øjeblikkelig handling.

Europa er stadig svaret på fremtiden.