Europaseminar for tillidsvalge og ansatte

IN kommer ikke til at afholde noget Europaseminarie for 2015.

Seminarene om de faglige europæiske strukturer og deres muligheder for at påvirke EU systemets beslutningsproces for en målgruppe af ansatte og tillidsvalgte, som allerede har et grundlæggende kendskab til EU har været værdifulde.

Vi mener fortsat, at der er behov for denne aktivitet, men vi vil i løbet af det næste år vurdere om den form, som vi tidligere har anvendt er den rigtige, og vi vil fremlægge et forslag til styrelsens beslutning i juni 2016.

Internationell ungdomskurs

Stavangers internationella ungdomskurs var framgångsrik, och en liknande skulle vara bra att ordnas också under den kommande tvåårsperioden. Deltagare från länder utanför Norden önskas vara med också i framtiden, de tillför äkta internationellt perspektiv till programmet. Då kursinnehållet planeras måste hänsyn tas till faktumet att ungdomsansvariga förändras relativt ofta, därför är det nödvändigt att tala om de grundläggande frågorna av den internationella fackliga verksamheten i varje kurs.

Studierejse for ordförande

I lighed med de foregående år, vil IN med passende mellemrum gennemføre en studierejse for forbundsordförande.

Kompetenceudvikling for netværkene

Netværkene vil i forbindelse med deres aktiviteter gennemføre kompetence-udvikling. Dette sker enten i forbindelse med et af de ordinære møder eller som en særlig aktivitet, som foreslået i arbejdsprogrammet for det industripolitiske netværk. Erfaringsmæssigt har denne kompetenceudvikling haft stor betydning for det europæiske arbejde, og det har også styrket netværksmedlemmerne i deres nationale og nordiske arbejde

Go to top