Industri

Industripolitik är ett av de områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjerna för arbetet, medan nätverket för industripolitik är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen i handlingsprogrammet. Nätverket har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning

IN:s arbete inom det industripolitiska området utgår från det handlingsprogram som Nordiskt Forum antagit. Arbetet ska behandla bland annat följande frågor:

- Nordisk industri i en global ekonomi
- Energi- och miljöpolitik
- Den ekonomiske krisen

Läs mer i handlingsprogrammet, avsnitt Industripolitik

Go to top