Baltiska organiseringsakademin BOA

BaltikumNästa steg, den så kallade BOA 2.0, har förberetts sedan senare halvåret 2016. Diskussioner har pågått ända sedan, och vid BOAs generalförsamling den 16 juni 2017 i Tallinn kommer beslut att fattas om man ska fortsätta med ett förnyat program eller för att avsluta det.

De nordiska intressenters uppfattning är klar: vi vill fortsätta, under förutsättning att de avgörande förändringarna görs. Dörrarna till BOA kommer också i framtiden att vara öppna för parter som är villiga att spela med samma regler och tydligt syftar till att omvandla sig till moderna och starka organiserande förbunden.

 

Go to top