Arnetsmiljö

Arbetsmiljön är ett av de sju områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjer för arbetet, medan nätverket för arbetsmiljö är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen. Nätverket har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning på arbetsmiljöarbetet

IN:s arbete inom arbetsmiljöområdet utgår från det handlingsprogram som Nordiskt Forum antagit. På arbetsmiljöområdet ska man behandla bland annat följande frågor:

- Arbetsmiljöarbetet på de europeiska och nordiska arenorna
- Arbetsmiljösäkerhetskort
- Chefsutbildning
- Sjukfrånvaron

Go to top